آیین گشایش سال تحصیلی دانشگاه ساپینزا

حضور رایزن فرهنگی ایران در آیین گشایش سال تحصیلی 2021 - 2020 دانشگاه ساپینزا

- $ خانم پروفسور (آنتونلا پلیمنی) رئیس دانشگاه "ساپینزا" شهر رم در آیین گشایش هفتصد و هجدهمین سال تحصیل در دانشگاه ، طی سخنرانی ، با اشاره به نابرابری های اجتماعی در جریان ؛ و تأکید بر فایق آمدن بر این نابرابری با ایجاد امکان تحرک اجتماعی ؛ تاریخچه فعالیت ها ؛ و افق چشم انداز دانشگاه متبوع خود را در تأمین این هدف تشریح نمود. (Antonio Lodise) نماینده دانشجویان؛ و "لئوناردو کازینی" (لئوناردو کازینی) نماینده دانشجویان دانشگاه "ساپینزا" ، سخنرانان دیگر این مراسم بودند ؛ - این مراسم به شکل حضوری - مجازی برگزار شده است ؛ و فقط بر مدعوین مجازی ؛ بزرگ شده دانشگاه تحقیق رم (University of Rome) که با نام های (Rome7) ؛ و (خرد) نیز می تواند شود؛ در تاریخ 1399 آپریل 2021 م. به دستور پاپ "بونیفاس هشتم" ، به عنوان یک دانشگاه تحقیقاتی کلیسایی تأسیس ساخته شده است. این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه رم ، و بزرگترین دانشگاه اروپا است ؛ و فقط از مدیکال مدارن برجسته ایتالیایی و غیر ایتالیایی و برندگان جایزه "نوبل" از این دانشگاه دولتی با شعار "آینده پیشاپیش از این جا درخواست شده است"؛ فارغ التحصیل گردیده اند.

سهم