ارتباط با رایزن


  مکاتبه با رایزن فرهنگی *
  تصویر امنیتی

  * مورد نیاز  با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز اقامت ایتالیا

  رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا، معرفی فرهنگ و هنر ایران در ایتالیا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور را در دستور کار دارد.
  تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا؛ ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن؛ برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی؛ حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا؛ پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا. برپایی همایش؛ نمایشگاه های هنری؛ اجراهای زنده؛ هفته های فیلم؛ کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا؛ پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا و ... رئوس فعالیت های رایزنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

  حضور و توانمندی ایرانیان مهاجرت در جای ایتالیا

  اینجانب، با اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی افراد، موسسات و دانشجویان ایرانی مقیم

  محمد تقی امینی
  رایزن فرهنگی

   

  سهم
  دسته بندی نشده