ارتباط با رایزن
مکاتبه با رایزن فرهنگی *

تصویر امنیتی

* مورد نیاز

با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز اقامت ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا، معرفی فرهنگ و هنر ایران در ایتالیا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور را در دستور کار دارد.
تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا؛ ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن؛ برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی؛ حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا؛ پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا. برپایی همایش؛ نمایشگاه های هنری؛ اجراهای زنده؛ هفته های فیلم؛ کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا؛ پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا و ... رئوس فعالیت های رایزنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

حضور و توانمندی ایرانیان مهاجرت در جای ایتالیا

اینجانب، با اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی افراد، موسسات و دانشجویان ایرانی مقیم

محمد تقی امینی
رایزن فرهنگی

سهم
دستهبندی نشده