بهمن فرزان

بهمن فرزانه (نویسنده - مترجم)

بهمن فرزانهبهمن فرزانه در سال 1317 در شهر تهران دیده به جهان گشود. دوران تحصیل ود را در تهران گذراند و پس از اخذ دیپلم در سال 1959 برای ادامه تحصیل به دانشگاه پروجا ایتالیا رفت.

وی مدت یک سال زبان ایتالیایی فرا گرفت و پس از آن به مدرسه ترجمه شد و مدت 4 سال تحصیل در رشته زبان ایتالیایی، انگلیسی و فرانسه ردیخت.

فرزانه پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی برای دو سال زبان اسپانیایی فرا گرفت و در ادامه یک سال در ریاضیات دانشکده رمان. او همچنين در مدرسه تئاتر، دوره نمايشنامه نويسي و نامه نويسي را گذرانده است.
بهمن فرزانه در سن 26 سالگی "پرنده کوچک جوانی" اثر تنسی ویلیامز را ترجمه نمود و با ترجمه كتودهاي جا جوان رند

وی پس از اقامت در ایتالیا به مدت 10 سال به عنوان مترجم با سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (فائو) در ايتاليا همکاری نمود و مدتی نیز به همکاری با شرکتهای فیلمسازی ایتالیا پرداخت و فیلمنامهای نوشت که به تولید نیز رسید.
فرزانه در انتخاب کتاب برای ترجمه به دقت زیادی کار می کند و زمانی که تصمیم به ترجمه یک کتاب می شود کار ترجمه به لطف ال
حاصل حدود نیم قرن فعالیت فرزانه به عنوان مترجم، ترجمه حدود 50 اثر از نویسندگانی نظیر تنسی ویلیامز، گراتزیا کوزیما دلدا، آلبا دسس پدس، لوئیچی پیراندللو، گابریل گارسیا مارکز، آنا کریستی، اینیاتسیو سیلونه، رولد دال، گابریل دانونزیو، واسکو پراتولینی، ایروینگ استون، جین استون و ... به فارسی بود.
در میان این ترجمه ها، برگردان فارسی وی از كتاب "صد سال تنهایي" اثر گابریل گارسیا مارکز با استقبال بي نظيري رو به رو شد و مورد توجه محافل ادبي وهنري قرار گرفت و تا کنون نيز به عنوان بهترین ترجمه فارسی این شاهکار ادبی شناخته می شود.
بهمن فرزانا در زمستان سال 1392 در سن هفتاد و پنج ساله در تهران، دارفانی و وعده گفت.

سهم
دسته بندی نشده