حسین بختیاری

حسین بختیاری (باستان شناس)

حسین بختیاریحسين بختياري در سال 1945 م. در شهميرزاد استان سمنان متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی را در شهرهای بهشهر و گنبد کاووس گذراند و در ادامه ، از دانشگاه را در رهای بهشهر و گنب او پس از سه ماه كارآموزي در هفت تپه ، در اداره باستان شناسايي موزه ايران باستان مشغول كار كردن و در اين دوره ، شش ماه از سال را به حفاري در انواع مختلف و شش ماه ديگر براي مطالعه و تحقيق اختصاص داد. بختياري جهت ادامه تحصیل اازم ایتالیا شد و در سال 1979 م. در رشته زبان ها و تمدن های شرقي (خاورشناسي) از دانشگاه ناپل دكترا و در ادامه ، در رشته باستان شناسايي فوق دكترا گرفتار شد و دوره تخصصي زبان و ادبيات فارسي نيز در اين دانشگاه پشت سرگذاشت. وی در کاوش های باستان شناسی جزیره هرمز ؛ - از جمله ابتکارات وی ، تأسیس فقط موزه موقت در حین کاوش های جزیره هرمز ؛ قلعه پرتغالي ها و سيراف ؛ یا طرح حفاری دريايي در منطقه سيراف ؛ و ابداع تاريخ زرتشتي بود. پروفسور بختیاری که به زبان های انگلیسی ؛ ايتاليايي ؛ عربي و فرانسه تسلط دارد ، در دانشگاه هاي ناپل و رم به تدريس زبان وادبيات فارسي و اديان شرقي خواستار است و تا كنون دو كتاب و چه مقاله به زبان هاي فارسي؛ انگلیسی و ایتالیایی در مجلات فرهنگی ایران ؛ ايتاليا ؛ انگلستان ؛ آلمان و آمریكا به چاپ رسانده است.

سهم
دسته بندی نشده