سهیلا ودودی

سهیلا ودودی

سهیلا ودودی (نقاش - محقق)

سهیلا وادودیسهيلا ودودي 25 ارديبهشت ماه سال 1338 در شهر كرمان متولد شد. وی پس از خاتمه تحصیلی مقدماتی در زادبب ود ، در دهکده دارستان و پاریز درحج کرمان به تریس درقطعب تریس درقط بیش ترشقی وی در این دوره ، از طراحي و نقاشي در آموزش به کودکان بهره برداري و از اهالي ده چهره نگاريي نمود. طراحی ها و نقاشی های ودودی در این دوره ، بعدها در کتابخانه به نام "طراحان ایرانی" منتشر شده است. 1991 او در سال 1364 م. به ایتالیا عزیمت نمود و در رشته نقاشی آکادمی هنرهای زیبای شهر رم تحصیلات خود را تکمیل نمود. اگر سبک سبک و محدود در نقاشی "واقعیت گرا" است ؛ اما در آثار آبرنگ از "امپرسيونيسم" نيز الهام گرفته شده است. از آثار نقاشی و طراحی او تا کنون نمایشگاه های متعددی برپا گردیده است که نمایشیگاه انفراضی در موزه هنرپیشه صراع مصر مصر م گالری سبز ؛ و نمايشگاه هايي در شهرهاي رم و مونوروپو كه در برخي از آن ها ديپلم افتخار نيز نم نموتم ، ز درن جلت نموتم ، ز آن جلت نموتم. "نگاه به چند طراحي" (1369) ؛ طراحی جلد و تصویرسازی "حرف خوب معلم" (XNUMX) ؛ و "آشنایی با آثار طراحان ایرانی" از جمله ای که منتشر شده است و محدود است.

سهم

سهیلا ودودی