مانی حقیقی

مانی واقعی (نقاش - محقق)

ماني حقيقي در سال 1338 (1959) در تبريز چشم به جهان گشود. تحصیلات متوسطه خود را در تهران به اتمام رساند و در رشته رياضي و فيزيك موفق به اخذ ديپلم شد. وی به طور معمول شروع به یادگیری نقاشی نمود. وی از سال 1354 (1975) در نمایشگاه های مختلف شرکت ظاهر شده است. واقعی سال 1359 (1980) عازم ایتالیا شد و در دانشكده هنرهای زيباي ناپل ادامه تحصیل داد. وی سال 1362 (1983) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (CASTEL DELL OVO)" و سپس در سال 1364 (1985) نمايشگاه "رنگ هاي سوخته" در گالري "دهونيانا DEHONIANA))" ادامه دارد.
"
او از سال 1369 (1990) در شهر میلان اقامت گزید و. در سال 1372 (1993) به بررسی های بین المللی هنر بین المللی سلولان SULMONA دعوت شد و مدال AUREA این رویداد را دریافت کرد.
حقيقي در فاصله زماني سالهاي 2001 - 1997 نيز مجدداً در اين رخداد حاضر شد. وی سال 1374 (1995) در نمایشگاه بزرگترین مورس MORRA ناپل "DIFFERENCES" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف دیگر میناس مورا در نمایشگاه بین الملل هنر معاصر رم "RIPA ART 95" همچنین در سال 97 و 98 نیز مشخص شده و متعاقبا است در نمايشگاه هنر معاصر فرانكفورت و آتن حضور پيدا كرد.
|
حقیقی در سالهای 98 97 و در نمایشگاه های نمایشی گروهی که از طرف ماسه مورا برنامه ريزي شده بود و در ادامه ، در استوديو مورا ناپل و ميلان و در نمايشگاه "هنرمندان جهان در ميلان ALLO Hajech SPACE" وجود دارد.
وی در سال 1999 فقط بر شركت در نمايشگاه "BABEL" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و معاصر ميلان و جشنواره جديد بين المللي طراحي موزه هنرهاي معاصر تهران نيز شركت جست وجو كرد.
حقیقی در سال 2000 نمایشگاه "نقاش معاصر ایراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنت هاي مردم رم نشان داد و در سال 2001 اعلام شد نمايشگاه انفرادي خود را در ميلان را در گالري LAWVENCE RUBIN برگزار كرد.
مارکو منگوتزو MARCO MENEGUZZO درباره حقیقی و آثارش گفته است:
"<ريشه هاي فرهنگي حقيقي آن چنان قوي است كه تنها در مقابل فريبندگي هاي فرهنگ متفاوت است ، صحيح و سالم از بين مي رود ، بلكه متوجه مي شود و كنجكاو اين است كه اين فرهنگ ها چقدر مي توانند اين روايت را در جهان ارائه دهند. او بر این باور است که از دوردست آمده و مطمئن است که به دور دست ها می رود. (نگاه كردن به آن سو) در پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار مي گيرد و حقيقت دارد از اين نقار آگار پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار مي گيرد و حقيقت آن را از اين نقاره از اين نقاره از اين نقاره اين نقار كر آن سن س قرار مي دهد. در این پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راه راه جهت بيان اين نوع درك و پيوستگي ميان سه اصل پايه ني رجرگر یعنی خدا ؛ انسان و طبيعت .در آثار حقيقي ، تبديل احساس داخل يك دنياي هندي و رنگارنگ ، به وضوح مصور مي شود و انتخاب يك شكل ساده و نمادين ، اشتراكي مذهبي را به نمايش مي گذارد ».

سهم
دستهبندی نشده