راهنمای تحصیل در ایتالیا

تحصیل در ایتالیا

تحصیل در دانشگاههای ایتالیا: کشور ایتالیا در کلیه مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد و این کشور یکی از نخستین مقاصد دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل است، لیکن تحصیل در دانشگاه های ایتالیا امتیاز و کاستی هایی دارد که در تجربه، با گذر زمان آشکار می گردد.

انتخاب رشته و دانشگاه مناسب برای تحصیل در ایتالیا، شرایط اخذ بورس تحصیلی، ثبت نام کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه، راهنمای امور اداری در کشور ایتالیا، راهنمای ارتقاء کیفیت اقامت و تحصیل در ایتالیا ، چگونه می توانید در اتاق یا خانه کرایه ظاهر شوید؟ ، چگونه می توان سیم کارت تلفن همراه با شکل گیری؟ ، چگونه توان مالی شما بانکی افتتاح نمود؟ ، و ده ها نکته دیگر ، از مسائلی است که دانشجویان در بد ورود به ایتالیا با آن درگیر خوند.

به اشتراک گذاری این تجربیات و در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در این خصوص، چشم انداز این تجربه را روشن تر؛ علاقه مندان را آگاه تر؛ تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تحصیل در ایتالیا را آسان تر؛ و در صورت تمایل به پیمودن این راه ؛ مسیر عملی ساختن آن را بهتر می سازد.

آنچه باید برای ارتقاء کیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا قبل از سفر و بعد از سفر به این کشور بفهمانید در این بخش مطالعه کنید.


1- آیا ایتالیا؟ انتخاب رشته / شهر / دانشگاه2 پیش از سفر به ایتالیا3 پس از ورود به ایتالیا4- ارتقاء کیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا5- بیشتر بدانید

در گام نخست؛ باید بر مبنای متغیرهایی نظیر رشته تحصیلی و زبان ارایه دروس (ایتالیایی یا انگلیسی)؛ دانشگاه های ارایه کننده؛ شرایط زندگی در شهرهایی که دانشگاه ها در آن ها واقع اند؛ شهریه و کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی پیش بینی شده و متغیرهای شخصی مانند نیاز به کار دانشجویی (20 ساعت در هفته) و امکان آن در شهرهای مختلف به نایلله

♦ برای نایکی با دانشگاهی ارایه دهنده رشته تحصیلی مورد نظر، می توانید به یکی از دو سامانه جستجوی وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا یا http://cercauniversita.cineca.it مراجعه کنید

♦ با مراجعه به سایت دانشگاه مورد نظر، و جست و جوی رشته انتخابی؛ می توان با شرح دروس؛ تقویم آموزشی سالیانه؛ نحوه ثیت نام در آن رشته و آزمون های ورودی؛ شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی (در صورت وجود)؛ آیین نامه آموزش و انضباطی و سایر اطلاعات

♦ رتبه بین دانشگاه دانشگاه های ایتالیا ؛ و دانشکده ارایه دهنده مرزی انتخابی را می توان با توانمندی به شما می دهد تا بتواند از طرف مراکز انتخاب دانشگاه دانشگاه نظریه http://www.shanghairanking.com تعیین شده

♦ ارائه خدمات مجازي مجوز دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران ، مرجع تبليغات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشکي و مرجع دانشگاه آزاد پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وزارت اطلاعات تحقیقات و فناوری ج.ا.ایران اطمینان حاصل کنید.

♦ برای اطلاع از زندگی در شهرهای ایتالیا می توان به وب سایت مراجعه کرد مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) جستجو و یافتن با کلید واژه میانگین هزینه های ماهانه هزینه های زندگی در آن شهر برآورد کنید.

♦ با استفاده از این ویژگی ، می توانید با استفاده از ویژگیهای خاص خود ، از این طریق بتوانید با مراجعه به سایتهای اینترنتی ، از این طریق دیدن کنید https://www.bakeca.it یا https://www.kijiji.it یا https://www.casa.it و… هزینه های ماهیانه سکونت در شهر مورد نظر را تجربه کنید.

♦ علاوه بر این، در صورتی که برای رشته مورد نظر در دانشگاه انتخابی، کمک هزینه تحصیلی پیش بینی نشده، می توان با مراجعه به پایگاه اطنترنتی انجمن ملی ارگان های حقوق تحصیل دانشگاهی (ANDISU) ، عنوان ارگان حقوق تحصیلات دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی این است که آن را پیدا کنید و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز؛ زمان و نحوه ثبت نام ؛ رقم کمک هزینه تحصیل و جدول زمان بندی اعطاء آن؛ شرایط حفظ آن ؛ نحوه خواباندن خوابگاه های دانشجویی و… در استان مربوطه شده است.

زبان تحصیل در ایتالیا

در گام بعدی، در خصوص لغوی که با آن قصد ادامه تحصیل در ایتالیا دارید؛

• اگر این زبان انگلیسی است، در غالب دانشگاه های ایتالیا باید یکی از مدارک IELTS - 6 EF TOEFLE - 78؛ TOLIMO - 600؛ باشد؛ باید FCE-169 را ارایه کنید؛

• اگر این زبان ایتالیایی باشد باید گواهی موفقیت در آزمون سطح B2 / cils اروپائی ارائه کنید. برای اخذ این گواهی نامه در ایران، می توانید در دوره های آموزشی مدرسه ایتالیایی پیترو دلا در تهران شرکت نموده دره؛ یا با مطالعه کتاب های اسپرسو 1 2 و در آزمون خارج از این مدرسه شرکت نمایید. برای نای با این دوره ها و آزمون ها و اطلاع از نحوه ثبت نام در آن، به پایگاه اطلاع رسانی اینترنت مدرسه ایتالیایی تهران  مراجعه کنید

گرفتن پذیرش

در سومین گام، باید از دانشگاه مورد نظر اخذ پذیرش نموده و روادید دانشجویی دریافت نمایید (اخذ پذیرش دانشجویی برای زبان آموزان مدرسه ایتالیایی تهران، از طریق این مدرسه پیگیری می گردد).

برای رکت در آزمون ورودی دانشگاههای ایتالیا باید در سامانه www.universitaly.it ثبت نام شده و برای اطلاع از مدارک مورد نیاز و روند صدور مجوز دانشجویی نیز می توان به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ایتالیا در تهران مراجعه شود

♦ پیش ثبت نام کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه

با توجه به این که مهلت ثبت نام آنلاین، جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیل و خوابگاه دانشجویی استانی، پیش از زمان صدور روادید و آزمون های ورودی دانشجویان خارجی می باشد. پیشنهاد می گردد که، واجدین شرایط متقاضی کمک هزینه و خوابگاه ، با پیگیری پایگاه داده پایگاه داده شده در وب سایت ارگان حقوق بشریل دانشگاهی استان تهران ، می توانید نام آنلاین را در زمان مقتضی ارائه نمایند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اینترنت انجمن ملی ارگان های حقوق تحصیلی دانشگاهی (ANDISU) ، عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آن را یافته؛ و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز؛ و زمان و نحوه ثبت نام جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی در استان محل تحصيل مطلع گردند.

گام پنجم به مجموعه اقدامات ضروری پس از ورود به ایتالیا، به ترتیب شامل موارد زیر، مربوط می شود:

♦ شرکت در آزمون ورودی دانشگاه که در مورد آن پیشنهاد می شود، قبل از شناسایی آن و اطلاعات کافی از نحوه برگزاری آن.

♦ کلیه اداری در کشور ایتالیا، نیازمند در اختیار داشتن یک کک

♦ در خصوص پذیرفته شدگان در آزمون ورودی؛ پس از اخذ کد دانشجویی Mtricola؛ و راه اندازی صفحه شخصی دانشجو در پایگاه اینترنتی دانشگاه Infostud؛ پرداخت نخستین قسط شهریه؛ جهت ارایه در خواست گواهی تحصیلی گواهی ثبت نام اولویت دارد. این گواهی از مدارک مورد نیاز درخواست اقامت اقامت دانشجویی اجازه اقامت است.

♦ اخذ بیمه عمومی دانشجویی (شش ماهه یا یک ساله) با خدمات محدود؛ یا بیمه ASL که اعتبار آن از ماه ژانویه هر سال بوده؛ در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا مورد پذیرش می باشد. و با آن می توان پزشک خانواده نیز انتخاب نمود.

♦ درخواست کارت اقامت دانشجویی اجازه اقامت که برای اخذ آن، نخست باید با مراجعه به دفاتر پست دارای پیشخوان دوست، بسته در خواست این کارت کیت را دریافت نمود. و پس از تکمیل درخواست نامه و الصاق مدارک درخواستی؛ آن را با مراجعه به دفاتر پست به نوئدي ربط داده؛ و رسيدگي و زمان مشخص شدن هويت.

پس از تعیین هویت، روند اداره با وارد نمودن کد پیگیری در ارسال مجدد پستی در سیستم پلیس مهاجرت قابل پیگیری است. پس از اعلام خبر آماده تحویل کارت کارت اقامت در این سامانه، این کارت در نزدیکی پلیس پلیس به آدرس محل سکونت تحویل می شود. اطلاعات دقیق در این خصوص قابل دسترسی در سامانه امور مهاجرت ایتالیا است.

♦ كتابخانه كتابخانه و ديگر خدمات دانشجوي؛

♦ جهت برخورداری از خدمات دانشجویی ج.ای.ایران به دانشجویان خارج از کشور می تواند در سامانه تانید در سامانه تانید در ناماو ؛ ووم و در کنسولگری ج.ا.ایران در یکی از شهرهای رم یا میلان تشکیل پرونده می دهد. جهت آشنایی با این خدمات دانشجویی می تواند به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ج.ا.ایران رمرت ج.

پاسخ به سوالات می تواند به ارتقاء کیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا کمک کند

♦ انواع

دانشگاه ایتالیا برای تحصیل در ایتالیا کدام است؟
دانشگاه های دولتی؛ غیر دولتی معتبر؛ و مجازی

♦ کدام بخش آموزش های اصلی تحصیلات تکمیلی در ایتالیا است؟
تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات عالی هنر و موسیقی، و تحصیلات عالی فنی

♦ مقدمه تحصیلات تکمیلی در ایتالیا؛ پیشنهادهای آنها و معادلهای شان در نظام آموزشی ایران کدام است؟
دیپلم Uinversitara (DU): پیش نیاز این دوره دیپلم دبیرستان و طول آن 3-2 و معادل کاردانی در ایران است.
دیپلم (DL): پیش نیاز این دوره دیپلم متوسطه است؛ و دارندگان DU همان رشته از سال دوم این دوره را آغاز می کنند؛ طول این دوره 6-4 سال است؛ و دوره های 4 ساله در ایران کارشناسی؛ و دوره از 5 سالانه کارشناسی ارشد ارزیابی می شود.
دیپلم کارشناسی ارشد (DS): پیش نیاز این دوره کارشناسی و طول آن 5-2 سال است؛ و در ایران کارشناسی ارشد ارزیابی می شود.
دکترای پژوهشی (DR): پیش نیاز این دوره کارشناسی ارشد؛ و طول 4-3 سال؛ و در ایران دکترا ارزیابی می شود.

♦ چه دانشگاه هزینه تحصیللی در دانشگاه ایتالیا وجود دارد؟
کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا؛ کمک هزینه تحصیل دانشگاهی دانشجویان برتر؛ کمک هزینه تحصیلی برنامه تبادل دانشجو در اروپا (طرح اراسموس)؛ کمک هزینه دانشگاهی فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه های ایتالیا خارج از این کشور؛ کمک هزینه تحصیلی استانی.

♦ چه وسایل نقلیه ای برای عزیمت از فرودگاه بین المللی ایتالیا به مرکز شهر وجود دارد؟
تاکسی (که برای عزیمت از فرودگاه به مرکز شهر دارای طرحی ثابت)؛ قطار؛ و اتوبوس (اقتصادی ترین وسیله نقلیه)

♦ برای ایاب و ذهاب در شهرها چه امکاناتی پیش بینی شده است؟
گواهینامه رانندگی ایرانی بین المللی برای دانشجویان معتبر نیست.

تاکسی در ایتالیا به علاوه ایستگاه های ثابت شهری اغلب با تماس تلفنی درخواست می شود و هزینه آن با تاکسی - متر محاسبه می شود.

وسایل نقلیه عمومی شامل مترو (در صورت وجود)؛ اتوبوس؛ تراموا؛ و قطارهای حومه شهر، ساعات کاری مشخصی دارند که شب های جمعه و شنبه؛ و برخی دیگر تعطیلات دیرتر به پایان می رسد. پس از اتمام کار قانونی اتوبوس ها در شهرهای ایتالیا، شبانه روزی اتوبوس پیش بینی شده است.

برای ایاب و ذهاب با این وسایل می توان بلیط را برای بار بار استفاده کرد؛ یا بلیط روزانه؛ دو روزانه؛ هفتگی؛ ماه خریداری شد. بلیط های ماهانه و سالانه برای دانشجویان تخفیف ویژه ای دارد. این تخفیف ها برای جوانان در مواردی نیز بیشتر است.

اگر در حومه هر اقامت داشته باشید، ساعات حرکت وسایل نقلیه عمومی در حومه محدودیتهایی دارد که باید توجه داشته باشید. همچنین حرکت این وسایل در حومه بزرگ شهر، محدودیت هایی دارد که بلیط و قیمت آن برای هر محدوده متفاوت است.

در صورتی که بدون بلیط از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید و توسط مأموران مربوطه متوقف گردید، جریمه هایی پیش بینی گردیده؛ که اگر کارت شناسایی به همراه نداشته باشید (عدم همراه داشتن کارت شناسایی در ایتالیا جرم بوده؛ و با انتقال به اداره پلیس و جريمه اي به آن افزوده ده؛ و اگر اين جريمه را نقدا پرداخت نكنيد، رقم آن افزايش خواهد يافت.

♦ چگونه می توان سیم کارت تلفن همراه تهیه کرد؟

مهمترین اپراتورهای تلفن همراه در ایتالیا ، Vodafone ؛ باد ؛ تیم ؛ و سه وجود دارد. انتخاب کنید از میان این اپراتورها به خدماتی که مایل به آن هستید ؛ آنتن دهی در منطقه مورد استفاده ؛ و پیشنهادات و تخفیفات ویژه در زمان خرید و… بستگی دارد.

قرارداد خرید می تواند به شکل خرید اعتبار و کسری هزینه مصرف از آن؛ یا پرداخت هزینه ثابت ماهانه برای مقدار مصرف از پیش تعیین شده.

این اردوگاه ها در کلیه فرودگاه ها و ایستگاه های قطار قطار، و با ارائه پاسپورت می توان از آنها سیم کارت خریداری کرد. سیم کارت خریداری شده معمولا، مدت زمان پس از تحویل، فعال می شود.

♦ برای اقامت موقت در زمان ورود به ایتالیا چه امکانات وجود دارد؟
حتی اگر درخواست شما برای اقامت در خوابگاه دانشجویی پذیرفته شده باشد، در قریب به اتفاق موارد این خوابگاه در بدو ورود به شما تحویل داده نخواهد شد. و شما ناگزیر از پیش بینی یک اقامتگاه موقت خواهید بود.

برخی دانشگاه ها اقامتگاه های پردیس دارند که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر است و از دیگر اقامتگاه کمتر است. در صورت عدم وجود چنین اقامتگاه، می توانید از هتل هتل؛ مهمانخانه خوابگاه؛ یا Dormitory عمومی خوابگاه استفاده کنید، که به ترتیب، خدمات و هزینه های شما کمتر است.

پیشنهاد می شود رزرو از سامانه های معتبر نظیر رزرو انجام داده و شرایط و خدمات اقامتگاه ر

همچنین امکان دسترسی به اقامت موقت در خانه وجود دارد، در سیستم هایی نظیر Airbnb وجود دارد که اغلب اقتصادی تر است.

♦ چگونه می توان اتاق یا خانه کرایه کرد؟
بسیاری از دانشگاه های ایتالیا؛ به ویژه دانشگاه هایی که از مرکز شهر فاصله دارند، اقامتگاه های دانشجویی پردیس دارند؛ که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر؛ و از اقامتگاه های معمول کم تر است. ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان همچنین در بسیاری از دانشگاه ها دارای دفترهایی است که در یافتن مسکن کمک می کند دانشجویان.

پس از این دو امکان، مطمئن ترین شیوه تهیه مسکن در ایتالیا که بدون شک با انعقاد قرارداد همراه خواهد بود، یافتن مسکن از طریق بنگاه معاملات ملکی مسکن است؛ که در این صورت باید معادل یک ماه کرایه خانه را به عنوان حق العمل به بنگاه مرتبط با پرداخت.

علاوه بر این، غالبا با شروع سال تحصیلی، کسانی که مایل به کرایه دادن اتاق یا خانه به دانشجویان هستند، آگهی هایی را در محل تابلوهای اعلانات دانشگاهی نصب می نمایند. چنین تبلیغاتی در محل ایستگاه های مترو و سوپرمارکت هر محل نیز به نظر می رسد. متداول ترین روش جستجو در مسکن در ایتالیا، پایگاه های اینترنتی است که بیشتر شناخته شده این پایگاه ها است:
www.casa.it ، www.subito.it ، www.bakeca.it ، www.kijiji.it ، www.immobiliari.it ، www.idealisti.it ...
در غالب این پایگاه شما می توانید ، اگر انتخاب شهر و محله باشد ؛ نوع اقامتگاه اعم از خانه ؛ یک اتاق در خانه و… را ؛ به همراه سقف پرداخت ؛ و دیگر مؤلفه ها را انتخاب کنید ؛ و آگهی های مرتبط با غالبا مصور را مشاهده کرد ؛ و پس از انتخاب ، قرار ملاقات را از طریق تماس با تلفنی ؛ یا ارسال پست الکترونیکی برای مشاهده اقامتگاه تنظیم کنید. پیشنهاد می کنید که در مطالعه این آگهی ها ، به شرایطی مانند این که آیا شما نظریه آب دارید؟ برق ؛ گاز ؛ تلفن ؛ و اینترنت که اصطلاحا هزینه ها ؛ مصرف ؛ یا برنامه های کاربردی نامیده می شود ، در کرایه ماهیانه هزینه ماهانه محاسبه گردیده (شامل هزینه های خدمات) ؛ یا جداگانه پرداخت می شود (هزینه های مستثنی) و آیا مبلغی برای هزینه های عمام ساختمان هزینه های ماهانه پرداخت می شود؟ و در صورت پرداخت ، برعهده شما است ؛ یا خیر؟ و این که ؛ خانه یا اتاق مبله املاک هست ؛ یا خیر؟ و این که گرمایش خانه به انتخاب شما بوده است (گرمایش مستقل) ؛ یا به صورت مرکزی ساعاتی در روز (غالبا بین 10 - 8 ساعت در فصل سرد سال) روشن شود (گرمایش مرکزی) و… توجه نمادو همچنین ، غالبا مبلغی به عنوان پول پیش (سپرده / سپرده) نیز پرداخت می شود ؛ که عرف آن معادل دو ماه کرایه خانه است ؛ هرچند بعضی اوقات مؤجرین آن را دریافت ننموده ؛ یا معادل یک ؛ یا سه ماه کرایه را مطالب می نمایند. این مبلغ زمان نقل مکان شما ، به شرط عدم وارد نمودن خسارت به خانه ؛ پس از کسر قبوض بازگردانده شود. علاوه بر این ، مطابق عرف ایتالیایی ، شما موظف هستید ، در صورت تمایل به انتقال مکان ، مدتی پیش از آن که دو ماه دیگر باشد ، انتقال مکان خود را به صاحبخانه اطلاع دهید.

اگر چه غالبا هزینه کرایه خانه های بدون قرارداد اندکی کم تر است؛ اما پیشنهاد می گردد که اقامتگاهی دارای قرارداد رسمی را کرایه نموده؛ و امنیت اقامت؛ و سهولت ساز وکارهای اداری آتی خود را تضمین؛ و با اعلان نشانی اقامت خود به شهرداری منطقه ؛ وضعیت اقامت Residence خود روشن روشن و گواهی مرتبط با آن را دریافت کنید.

♦ چگونه می توان حساب بانکی افتتاح شد؟
پس از مشخص شدن وضعیت و نشانی اقامت تان می توانید حساب جاری بانکی CNTO کنونی افتتاح نموده؛ و کارت بانک دریافت کرده؛ و از امکانات خرید؛ و دریافت خدمات بانکی اینترنتی بهره مند گردید. بانک ها در ایتالیا بابت خدمات خود کارمزد های ماهانه و مواردی دریافت می کنند. در این میان برخی بانک ها، حساب های دانشجویی رایگان پیش بینی نموده اند؛ پست بانک Bancoposta در ایتالیا، یکی از بانک هایی است که خدمات بانکی پایه سابق الذکر را، بدون دریافت هزینه ماهیانه ارایه می نماید.

♦ چگونه می توان اقتصاد تر خرید کرد؟
خرید از بازارها بازار در ویژگی غالب اقلام ، اقتصادی ترین راه خرید مواد غذایی در ایتالیا می باشد. توجه داشته باشید که قیمت اقلام مشابه در خواروبار فروش ها غذا و فروشگاه های مواد غذایی غذای مطبوع غالبت از سپر سروت از سپر سروت البت است. در بین سوپر مارکت ها نیز برخی قیمت های گران؛ و برخی دیگر از نظیر در ، Taudi ، Auchan و و اقتصادی تر می شود گردن. کارت خرید سوپرمارکت (رایگان) به شما کمک خواهد کرد که بیش از حد از برخی تخفیف های ویژه برای استفاده از میزبانی خرید در طول زمان ، خرید کسب و کار؛ که برای هر سطح آن ، جوایز و خدمات در نظر گرفته شده است. - در ویژگی دیگر اقلام ، خرید اینترنتی از پایگاه های نظریه آمازون می تواند مقرون به صرفه باشد. و خرید پوشاک ؛ لوازم برقی و فقط از دیگر اقلام در دو نوبت حراج ژانویه - فوریه ؛ و ژوئن - ترازهای جولای می تواند بیش از 70٪ تخفیف همراه باشد. همچنین ، در صورت خرید بیش از 155 یورو در یک نوبت ، می توانید نامه معافیت مالیاتی مالیات آزاد را ادامه دهید ؛ که در این صورت ، مبلغ مالی اضافه شده به قیمت آن کالا ، به شما داده می شود.

♦ در صورت عدم قبولی در آزمون ورودی دانشگاه؛ هرساله رشته های آزادی در دانشگاه ها معرفی می گردد؛ که مشروط به موفقیت در دریافت معرفی نامه جدید از کنسولگری ایتالیا در تهران، می توانید در یکی از آن رشته ها ادامه تحصیل دهید. این امکان برای کسانی که در آزمون زبان زبان موفق نمی شوند، با دشواری همراه خواهد بود.

♦ در دانشگاه های ایتالیا دفاتری نظیر سلام دفتر ؛ مرتب سازی ؛ و… وجود دارد که در آن ، دانشجویان سال بالاتر از بد ورود ، شما را راهنمایی ؛ و در امور اداری و ثبت نام مساعدت می نمایند.

♦ شهریه های دانشگاهی در کشور ایتالیا، غالبا در اقسات

♦ در آغاز هر سال تحصیلی در ایتالیا پیش از انقضاء مهلت مقرر، باید فهرست دروسی که قصد شرکت در کلاس ها و آزمون پایانی آن را دارید برنامه ریزی مطالعه، به دفتر آموزش دانشکده ارایه نمایید. در خصوص این درس ها باید به دسته بندی واحد ها؛ پیش نیازها و واحدهای مجاز و غیر مجاز توجه کنید. غالبا شرح دروس؛ مشخصات مدرس؛ تقویم آموزشی؛ و مواد امتحانی؛ محل برگزاری کلاس ها؛ و حتی تاریخ آزمون پایانی؛ در صفحه مربوط به هر واحد درسی در پایگاه اطلاع رسانی هر رشته، در آغاز سال تحصیلی انتشار می یابد. که در خصوص آن باید به پیش نیازها؛ شرط ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در کلاس ها فرکانس دقت نمود؛ و برای شرکت در آزمون پایانی نیز؛ در مهلت مقرر؛ شرکت در آزمون را رزرو رزرو نموده؛ و در بسیاری رشته ها؛ در صورت موفقیت در آزمون از فاهی، دریافت نمره دریافت دریافت و زمان فارغ التحصیلی به دفتر آموزش دانشگاه ارایه داد.

♦ تعداد واحدهای درسی اعتبارات پیش فرض به ازاء هر سال تحصیلی تقریبا 60 واحد است؛ که بر مبنای آن، برای دوره های 2، 3، 4؛ و 5 ساله؛ حدودا 120، 180، 240؛ و 360 واحد می باشد. که در غالب رشته ها؛ بخشی از آن به کارآموزی؛ و در رشته های مورد نیاز طرح یا پایان نامه برای تحصیلات تکمیلی؛ بخشی به این دو اختصاص یافته است.

♦ در نظام آموزشی ایتالیا؛ انتقال رشته و جا به جایی دانشگاهی تحت شرایط خاص پیش بینی شده است.

♦ در ایتالیا، در یک دوره تحصیلی، تنها از یک کمک هزینه تحصیلی می توان بهره برد؛ و مطابق قوانین ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی، کمک هزینه تحصیلی در یک مقطع تحصیلی؛ تنها یک بار به ازاء سنوات تحصیلی قانونی آن مقطع + 1 سال (نصف کمک هزینه) ارایه می شود.

♦ علاوه بر کمک هزینه ارگان حقوق تحصیلات دانشگاهی استانی ؛ در دانشگاه غالب ایتالیا ، کمک به نیروی دیگر ؛ به ازاء ساعات معینی کار دانشگاهی در کتابخانه ؛ سلام دفتر ؛ دفاتر مرتب سازی ؛ و… پیش بینی گردیده است.

♦ علاوه بر برنامه های فرهنگی رایگان غالب دانشگاه ها؛ تخفیف های ویژه دانشجویی برای ورود به اماکن فرهنگی ای نظیر موزه ها؛ یا مجموعه های ورزشی طرف قرارداد با دانشگاه ها پیش بینی گردیده است.

♦ در تمام شهرهای ایتالیا ؛ جشنواره های فرهنگی مختلف ؛ یا برنامه های ویژه ای در مناسبت هایی نظریه سال نو برگزار می شود. در بعضی شهرها ؛ مناسبت هایی نظیر شب های موزه نیز برپا می شود که در جریان آن ؛ موزه ها به صورت رایگان تا پاسی از شب مفتوح است. همچنین بعضی روزها در ماه ؛ ورودی بعضی سینما زیر قیمت است؛ و در بعضی شهرها ؛ ورود به برخی موزه ها و سایت های باستان شناسی در روزهای خاص از ماه رایگان است. تخفیف های مشابه در ویژگی وسایل نقلیه بین شهری ؛ اقامتگاه ها و… به شرط پیش خرید نیز وجود دارد ؛ یا در ویژگی سفرهای 24 ساعته با بعضی قطره ها نیز تخفیف می یابد که پیش بینی شده است و ... آگاهی از این امکان در ایتالیا و اروپا ، توان گردشگری فرهنگی شما را افزایش می دهد داد؟ به ویژه که با در اختیار داشتن کارت اقامت دانشجویی اقامت مجوز امکان سفر در پاسخ اتحادیه اروپا را هم خاهیت دوت دارد.

♦ در غالب دانشگاههای ایتالیا، مرکز تکثیری وجود دارد که تکثیر کتابها را به قیمت دانشجویان انجام می دهد. علاوه بر این، در مجاورت غالب آکادمی های هنر یا دانشکده های فنی مهندسی نیز، فروشگاه هایی اقلام مصرفی این دانشجویان را با تخفیف های ویژه به ایشان عرضه می نمایند؛ و در نهایت، در برخی دانشگاه ها، رایانه با تخفیف ویژه به دانشجویان عرضه می شود

معرفی مشاغل ایرانیان در ایتالیا

دسته بندی نشده