خراسان رضوی -24
منطقه خراسان رضوی      | ♦ سرمایه: مشهد   | ♦ سطح: 11 854 کیلومتر مربع  | ساکنان: 6 434 501
تاریخ و فرهنگجاذبه هاسوغات و صنایع دستیکجا بخواب و بخواب

زمینه جغرافیایی

منطقه خراسان رضوی یکی از مهمترین مناطق کشور است و در شمال شرق قرار دارد. پایتخت این منطقه مشهد، شهر مقدس است که در آن حرم امام رضا، هشتمین امام شیعیان مسلمان، مستقر است. سایر مراکز عمده جمعیت در منطقه عبارتند از: نیشابور، سبزوار، کاشمر، تربت جان و سرخس.

اقلیم

منطقه خراسان رضوی دارای گونه های آب و هوایی قابل توجهی است اما در کل می توان آن را به عنوان یک منطقه نیمه خشک قلمداد کرد. با وجود این، بارندگی در این منطقه برای پاسخگویی به نیازهای آب خانه ها، صنایع و زمینه های کشاورزی کافی است.

تاریخ و فرهنگ

منطقه خراسان رضوی بخش کوچکی از خراسان بزرگ گذشته را تشکیل می دهد. از آنجایی که این سرزمین در قسمت شرقی فلات ایران واقع شده است، خورشید زودتر از مناطق دیگر به وجود می آید و به همین دلیل آن را «خر است. اصطلاح "خر" به معنای "خورشید" و "آسان" به معنای "ظاهر شدن" استفاده می شود، بنابراین ترکیب این دو واژه نام فعلی خراسان را تعیین می کند. اصطلاح "راازوی" به نام این منطقه اشاره به محل دفن امام علی ابن موسی آرره، واقع در مرکز شهر مشهد است. باستان شناسان بر این باورند که تاریخ منطقه خراسان به هشت هزار سال قبل باز می گردد، یعنی پیش از ورود جمعیت های آرایان در فلات ایران. بر طبق نظر این محققان، به نظر می رسد که اولین ساکنان این منطقه متعلق به قبایل آسیایی بودند که، علی رغم مقاومت شدیدی در برابر پارتی ها که گروهی از جمعیت های آریایی در جریان مهاجرت بودند، نمی توانستند قبل از نیروی قابل توجه غیرقابل توقف، و در نهایت، آنها شکست خوردند. در قرن ششم پیش از میلاد C. این سرزمین توسط هخامنشیان و بعدا توسط سلوکی ها، جناح جانشین اسکندر مقدونی، فتح شد. پس از سقوط سلول سلوکی در ایران و پیروزی پارتها، سلسله آرشید تاسیس شد. در دوره پارتها و ساسانیان، منطقه خراسان به عنوان یکی از چهار منطقه بزرگ ایران در آن زمان به شمار می رفت: «آپاترر» (شمال)، «خراسان» (شرق)، «نیمروز» (جنوب) و «خاوران» (غرب) در طول تاریخ، منطقه خراسان به طور همزمان شطرنجی از ظهور و سقوط قدرت های گوناگون مانند ترک ها، تازی ها، تاتار ها، قاجار، قبچان، مغول ها، ترکمن ها و افغان ها بوده است.

از دیگر مکانهای گردشگری این منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد: آرامگاه نادرشاه افشاریده ، آبشار روناج ، باغ کشمیر و برج علی آباد.

سوغات و صنایع دستی

یکی از مهمترین صنایع دستی منطقه خراسان رضوی فرش منطقه ای آن است. در میان دیگر آثار هنری این منطقه می توان ذکر کرد: کایلیم، ابریشم کلات، پارچه های پارچه ای و کلاه، کت چرمی دست دوزی و سبد های یخی. همچنین انواع مختلف مور و روسری ها، حلقه ها و جواهرات، پرده ها و پرچم های مذهبی، مجسمه های سنگی، کفش های چرم سنتی، جواهرات فیروزه ای، تشک های نماز، مصنوعات سرامیکی، مصنوعات با قوطی، مصنوعات چوبی، مصنوعات فلزی، دمپایی سنتی دست دوزی، نقاشی روی چرم، انواع مختلف ادویه، زغال اخته، زعفران، زیره و انواع مختلف میوه خشک شده بخشی از سوغاتی از این منطقه است.

آشپزی محلی

غذاهای خاصی از غذاهای منطقه خراسان رضوی عبارتند از: انواع مختلف اسكان محلی (بلغور شیر، كاشك زرد یا غلور تورش، كاشك اسفید یا قورت)، انواع مختلف برنج، سوپ، گوشت گوشت، Fatir Maske، Dams و Changali.

سهم
دستهبندی نشده