شروع مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکسهای قدیم (آنتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاح شد

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتری در 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای "آنتونیو جانوتزی" از اهالی شهر "ماترا" ، در Ipogeo di Piazza San Francesco شهر از قا "ارارال شهر" در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ شهردار ؛ و مشاور شهرداری "ماترا" ؛ وزیر مشاور و میراث و فعالیت های فرهنگی ایتالیا انجام شد ؛ اکبر قولی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا" ؛ با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور ؛ و ارایه گزارش مختصر از روند شکل گیری و اجرای این طرح ؛ عکاسان ؛ و ارزش معنوی ؛ معماری ؛ عکس هنری و هنری نمایشگاه نمایشگاه را تشریح ؛ و همزمان سپاس از میزبان ؛ نسبت به استمداد اطلاعاتی که نمایشگاه را آغاز می کند آن است ؛ ابراز امیدواری نمود. این نمایشگاه که تا روز 27 مهرماه 1398 برپا خواهد بود ؛ بخشی از مجموعه برنامه های استی ؛ که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 سال. با عنوان "از مشهد تا ماترا" ، در این شهر برگزار می شود.  

سهم
  • 3
    سهام