جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

اعطای جایزه نخست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کوتاه در پونته به نماینده ایران

پویانمایی "گرگم و گله می برم" ؛ ساخته امیروشنگ معین ، جایزه بهترین پویانمایی بخش رقابت بینالمللی سیزدهمین جشنوالو جایزه بهترین پویانمایی بخش فعالیت بین المللی این پویانمایی هشت دقیقه ای ، باید داستانی را با همین عنوان ؛ نوشته افسانه‌ شعبان‌نژاد ؛ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، در سال 2018 م. تولید شده است. جشنواره سیزدهمین دوره بینالمللی فیلم کوتاه کوتاه در پونته علاوه بر بخش اصلی رقابتی ؛ در بخش های رقابتی چالش تولید فیلم کوتاه در 48 ساعت و موسیقی متن ویژه کودکان و نوجوانانا تولید فیلم کوتاه در 18 ساعت و موسیقی متن ویژه کودکان و نوجوانان نیز ، جوجز انان و و پیش از این ، 15-1399 اردیبهشت ماه 7 (4 ​​تا 2020 ماه می سال 17) 10-2020 آبان ماه ۱۳۹۹ (۳۱ اکتبر لغایت ۷ نوامبر ۲۰۲۰ م.) آثار راه اندازی شده در بخش های رقابتی این جشن را جشن گرفتند

سهم