جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء جایزه ویژه دستاورد جشنواره هنری مدفیلم ایتالیا به بابک کریمی

در جریان برگزاری بیست و ششمین دوره جشنواره MedFilm ایتالیا ، جایزه ویژه یک عمر فعالیت سینمایی بابی کرایمک. در متن معرفی این بازیگر ؛ و جشنواره تدوینگر ایرانی در این جشنواره حاضر شده است: بر فراز این دریای اتحاد بخش است. وی کودکی خود را میان رم و تهران گذرانده و با کارگردانان بزرگ معاصر از Peter Grrenaway و Gianni Amelio ؛ تا ماركو بلوكويو و برادران تاوانيزانيكا انجام داده و با عباس كیارستمی ؛ کارگردانی با طرح هایی مانند زندگی زندگی مشترک ؛ شوق انگیز ؛ متعلقات و ژرفیمای قابل توجه توجه شده است. وی وقتی از جلوی دوربین رد کردم ؛ به بازیگری خلاق و پرتحرک مبدل می شود و با انعطافی خارق العاده ، ادامه می دهد از یرتحرک مبدل می شود و با انعطافی خارق العاده است ، ادامه می یابد از یرتحرک مبدل می شود و با انعطابی بابک در هر نوع هنری که کاوش و در همه داستان های تاریخی که روایت می کند ؛ فقط به شما نشان می دهد سینمایی قادر به از بین بردن موانع و زدودن فواصل أآگاه است. بابک پیاپی مسیر تازه ای را در پیش می گیرد ؛ چرا که تقابل و تعامل مستمر برایش مهم است ؛ و این همان چیزی است ؛ که بشر در طی قرون تکامل بخش است. با انتخاب جایزه یک عمر دستاورد هنری ، برآنیم ؛ به بازیگری که با کار خود ، نماینده ریشه ها ، خانه ها و دنیای همیشه مهمان نواز مدیترانه است ؛ ادای احترام نماییم ». بابک کریمی ؛ بازیگر و تدوینگر ایرانی (متولد 1339) بیش از فعالیت به عنوان تدوینگر ؛ در ده ها اثر سینمایی ایفاء نقش انجام داده و سال 2011 م. جایزه خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی فیلم برلین را برای ایفای بشترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی فیلم برلین را برای ایفای نقش بازر مرادو سران اروارو اروار ارو ارو غ غ آخرین فیلمی که بابک کریمی در آن ایفای نقش ساخته است ؛ فیلم "جنایت بیادقت" ساخته شهرام مکری است ؛ که به همراه یازده فیلم دیگر ، در بخش اصلی رقابتی بیست و ششمین دوره جشنواره MedFilm ایتالیا حضور داشت ؛ که 25-19 آبان ماه 1399 در شهر رم برگزار شد ؛ و در حاشیه آن ، بابک کریمی به همراه Susanna Nicchiarelli یک کارگاه آموزشی هم برگزار نمود ؛ و فیلم کوتاه "دَم" ساخته ناصر ضمیری نیز ، نماینده ایران در این رخداد سینمایی ، در ب ربتی فیربوت فیلبوت ی بلبوت

سهم