نوروز 1400

جشنواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت بنیاد رودکی ؛ ارکستر ملی ؛ تارنمای "دیروز" ؛ و طرح "نگاه" ، 20 - 18 مارس 2021 م. (30 - 28 اسفندماه 1399) جشنواره نوروز 1400 را مطابق برنامه ذیل دنیای فضای مجازی برگن برممید

28 اسفند ماه - ساعت 18: وبینار "نوروز چیست"؟ با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ پروفسور (Simone Cristoforetti) استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه (Ca Foscari) ونیز ؛ و دکتر ابولحسن حاتمی ؛ (گائودیا سیاککا) ؛ و داوود عباسی فعالان فرهنگی ( اتصال به صفحه نمایش) ساعت 19/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش) ساعت 20: آشنایی با مقدمات گردشگری ایران (اتصال به صفحه نمایش) ساعت 21/15 نمایش فیلم کوتاه (اتصال به صفحه نمایش).

29 اسفندماه - ساعت 18: وبینار با حضور مهدی موسوی و (Giacomo Longhi) در ویژگی ترجمه فارسی ایتالیایی و ایتالیا فارسی (اتصال به صفحه نمایش) ساعت 19: وبینار پرسش و پاسخ با (ملیسا فدی) ، (میشل مارلی) ، و (جاکومو لانگی) در ترجمه فارسی - ایتالیایی (اتصال به صفحه نمایش) ساعت 19/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش) ساعت 20: آشنایی با مقاصدهای گردشگری ایران (اتصال به صفحه نمایش) ساعت 21/15: نمایش فیلم سینمایی "بادیگارد" (اتصال به صفحه نمایش).

30 اسفند ماه - ساعت 17: وبینار "ایران پس از همه انتخاب و نقش ایتالیا" با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، (یارا رومانوا) مسؤل بخش فرهنگی مطبوعات سفارت ایتالیا در تهران ، پروفسور (کارلو سرتی) استاد دانشگاه (حکمت) ) شهر رم و (لوسیا گوراچی) روزنامه نگار (اتصال به صفحه نمایش) ساعت 18/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش) -اتصال به صفحه نمایش)؛ ساعت 20: معرفی و مصاحبه اختصاصی "نگاه" با برگزیدگان رقابت عکاسی نوروزی رایزنی فرهنگی (اتصال به صفحه نمایش).

سهم
  • 86
    سهام