آذربایجان غربی
غرب آذربایجان
منطقه آذربایجان غربی در شمال غربی ایران واقع شده است. پایتخت منطقه ارومیه (ارومیه) است و بین سایر شهرستانها عمده می توان ذکر کرد خوی و مهاباد. این منطقه یکی از مناطق کوهستانی کشور است و بسیاری از رودخانه ها که در سه مخزن پور: دریاچه ارومیه، خوی، و شکاف بزرگ از دره رودخانه Kalvi.      اطلاعات بیشتر
سهم
دسته بندی نشده