قصر الغلی

کاخ الغلی

محل اقامت فعلی شاه گلی و الغلی یکی از جاذبه های گردشگری است تبریز و همه ایران. در مرکز املاک کاخ پر زرق و برق با تزئینات تصفیه شده ساخته شد. تاریخ ساخت آن ناشناخته است، اما در سال 1349 از hegira خورشیدی با همان پروژه از یک ساختمان دو طبقه ساختمان جدید بازسازی شد.

 

همچنین ببینید

 

آذربایجان شرقی -05

سهم
دستهبندی نشده