البرز

در این صفحه جاذبه های گردشگری منطقه البرز را برای یک سفر فراموش نشدنی و ایمن مشاهده کنید

البرز
سی و یکمین منطقه ایران از مناطق البرز (البرز) است که در جنوب رشته کوههای ناشناس و غرب آن واقع شده است تهران. این منطقه با تصویب رسمی 7 Tir 1389 هگره خورشیدی را تشکیل داد مجلس جمهوری اسلامی ایران. گفته می شود که نام این منطقه جدید از کوه های البرز (البرز) نشات گرفته است که بخش مربوطه در شمال قلمرو مورد نظر گسترش می یابد. پایتخت شهر شهر است کرج و دیگر مراکز مهم ساکن این مناطق عبارتند از: طالقان ، ساجابلاغ و نظرآباد.
اطلاعات بیشتر

جاذبه های البرز

سهم
دستهبندی نشده