البرز
البرز
نخستین منطقه ایران، البرز است که در جنوب کوههای همسایه و غرب تهران واقع شده است. این منطقه به طور رسمی 7 Tir 1389 از hegira خورشیدی را با تصویب پارلمان جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد. گفته شده است که نام این منطقه جدید از کوه های البرز است که بخش مربوطه در شمال منطقه مورد مطالعه گسترش می یابد. پایتخت شهرستان کرج است و شهرهای مهم دیگر عبارتند از: طالقان، صوفی بلوق و نظرآباد.

جاذبه های البرز

سهم