تور آزادی و موزه

تور آزادی و موزه

میانه آزادی (میدان آزادی) در قسمت غرب تهران، در ابتدای بزرگراه تهران-کرج واقع شده است. برج مدرن در مرکز میدان ساخته شده است (برج آزادی)، درون آن یک موزه وجود دارد. پیش از تولد مسیح و چندین آثار متعلق به دوره های هخامنشی، پارت و ساسانی، چندین آثار در آن نمایش داده شده است. همچنین از دوره اسلامی وجود دارد، از جمله برخی از اشیاء سرامیکی، صفحات برنز، نقاشی و فرش.

سهم
  • 1
    اشتراک گذاری