کاخ گلستان

کاخ گلستان

کاخ گلستان دارای یک ورودی قابل توجه است و چندین سالن دارد که در حال حاضر به عنوان موزه مانند سالن آینه، سالن الماس و اتاق عاج استفاده می شود. در تخت سلطنتی، که به نام تالار سلام است، ترون معروف طاووس معروف است که در 1739 از هندوستان ساخته شده است نادر شاه به عنوان غنای جنگ. این تخت دارای هفت پایه با جواهرات و دو مرحله تزئین شده است. در پشت تصویر تصویری از اژدها ظاهر می شود؛ در اطراف دیوارهای آن، کتیبه های تزئینی با دقت کار می کنند.سهم
دسته بندی نشده