موزه ملی و کتابخانه ملک

موزه ملی و کتابخانه ملک

موزه ملی و کتابخانه ملک این شامل چند سالن، یک کتابخانه، یک اتاق میکروفیلم، یک اتاق خواندن و یک مرکز خدمات فناوری اطلاعات است. نمایشگاه موزه: فرشهای پشم و ابریشمی از دوران قاجار، سکه های طلا و نقره از سن هخامنشی تا دوره قاجار، صندلی ها و میزهای دوره ای، آرامگاه و نقاشی های دوره صفویه تا قاجار، خوشنویسی های مختلف در زمینه حمایت، تمبر و کتاب های با ارزش. این کتابخانه یکی از بزرگترین مجموعه های دست نویس های ارزشمند ایران است.

سهم