موزه فرش فارسی

موزه فرش فارسی

این ساختمان که موزه فرش فارسی را در آنجا اداره می کند، در یک سبک معماری تصفیه شده ساخته شده و در دیوارهای خارجی آن دکوراسیون هایی شبیه قاب فرش را نشان می دهد. این موزه در شمال پارک لاله واقع شده است و موزه دارای دو سالن است که در آن فرش ها و قالی های ایرانی از دوران مختلف نمایش داده می شوند و از 1440 تا امروز به نمایش در می آیند. در اتاق نشیمن در طبقه اول برخی از شاهکارهای 135 از هنر فرش فارسی نمایش داده می شود؛ یک هنر که در ایران حتی قبل از دوره هخامنشی حضور داشت، تا حدی که در سال 1949 در شهر Pazirik در جنوب سیبری یک قطعه از یک فرش فارسی از 2500 سالها پیش کشف شد، که فرش پازیریک .

 

همچنین ببینید

هنر فرش بافندگی

سهم