موزه باستان شناسی ایران

موزه باستان شناسی ایران

موزه باستان شناسی ایران (همچنین به آن موزه ملی نیز گفته می شود) ، واقع در تهران ، پایتخت ایران اولین موزه علمی در کشور است و آثار باستانی را در بر می گیرد که از هزاره ششم قبل از میلاد مسیح یافت شده است. ج- تا دوره اسلامی. این سازه بین سالهای 1935 و 1937 تحت هدایت ساخته شده است آندره گدار. موزه ملی از دو ساختمان جداگانه ساخته شده است. در طبقه اول بنای قدیمی ، یافته های ماقبل تاریخ ، یافته های باستان شناسی و یک کتابخانه وجود دارد ، در حالی که طبقه دوم دارای یک اتاق کنفرانس و یک اتاق مختص به نمایشگاه های موقت است. بخش اختصاصی به دوره اسلامی در ساختمان جدید سفید ، مجاور بخش قدیمی واقع شده است.

LINK: http://nationalmuseum.ichto.ir
سهم
  • 10
    سهام