موزه اتومبیل کلاسیک نیاوران

موزه اتومبیل شخصی کاخ نیاوران

در مجموعه فرهنگی تاریخی و فرهنگی نیاوران، موزه ماشین خصوصی وجود دارد که اتومبیل های حاکمان پهلوی نمایش داده می شود.

این موزه، که اولین ساختمان آن به عنوان یک گاراژ برای اتومبیل ها استفاده شد، در طرح با مساحت متر مربع 200، ماشین های خصوصی حاکمان پهلوی شامل دو رولز رویس، فانتوم 5 و 6، موتورسیکلت های کوچک متعلق به به بچه ها، ماشین های مدل و در دیوار شمالی موزه عکس هایی از حاکمان پهلوی که این اتومبیل ها را رانده اند قرار داده شده است.

موزه ماشین شخصی شهرداری نیواورن موزه ای نیست که متخصص در اتومبیل باشد، بلکه کارکرد آن در حفظ و ارائه آثار و ارائه گزارش تاریخی از این مجموعه است.

سهم