موزه ملی جواهرات

موزه ملی جواهرات

ایجاد یك گنج ملی از ایران به دوران كمونیسم رسیده است صفویانکه خزانه دولتی را تشکیل می داد که از مجموعه ای از خصوصیات شخصیت حاکم بود. از میان آثار با ارزش طلایی این موزه می توانید تحسین شود: الماس صورتی معروف "دریای نور" ("دریا نور") با وزن 182 کاراته؛ تخت معروف طاووس که در زمان فتح علی شاه ساخته شده بود با دوازده قطعه جداگانه و شامل سنگ های قیمتی 26733؛ نقشه جهان ناصرالدین شاه که در آن بخشی از آسیای جنوب شرقی تشکیل شده از مروارید، انگلیس با الماس و هند با روبی، به وضوح قابل تشخیص است؛ در ایجاد این کار ارزشمند، فیروزه ای خرد شده خراسان و مروارید بزرگ خلیج فارس نیز مورد استفاده قرار گرفت.

سهم