موزه اکباتانا

موزه اکباتانا

در شرق تپه باستانی اکباتانا و نزدیک به معروف "Fossa dei Francesi" در استان همدان واقع شده است. در این مجموعه نمایشگاه هایی از سنگ ، مایل به قرمز و سرامیک ، استخوان و فلز وجود دارد که متعلق به دوره های قبل از اسلام و اسلام است. از مهمترین آثاری که در این موزه حفظ شده است می توان به این موارد اشاره کرد: برخی از پایه های ستون کاخ های هخامنشی ، از جمله قطعه ای که دارای یک کتیبه میخی است که از دوران Artaxerxes دوم ، دو مهر سنگ و شیشه از دوره قبل از اسلام و یک سر. گاو سرامیکی دوره هخامنشی.

 

همچنین ببینید

همدان -10

سهم