موزه صنایع دستی

حمام کار امامزاده (موزه هنرهای تجسمی و سنتی شهرکرد)

حمام کار امامزاده شاهرود که در کنار مسجد آتابکان ساخته شده و با بازسازی مأموریت امامزاده، در مقابل مسجد باستانی قرار گرفته است.

ساختمان اصلی این حمام در دوران سلسله آتابکان لرستان احداث شد و در دوره های بازسازی صفویان، از افشار و زاند. حمام دارای یک اتاق بزرگ پانسمان در فضای باز است و پایه ستون های هشت ستون آن، 70 سانتیمتر از سطح آن است.

در مرکز یک حوضه هشت ضلعی وجود دارد و یک راهرو انحناء منجر به فضای اصلی حمام است که چهار ستون سنگ دارد و سقف در جهت شمال و جنوب دارای شیشه ی محدب است که به نور اجازه می دهد.

این فضا دارای دو حوضچه مستطیلی و یک اتاق خزانه (اتاق کوچک با حمام داغ) در مرکز است و چهار مرحله بالاتر از زمین است. دو طرف مربع شکل نیز وجود دارد.

در اطراف این حمام یک فضای باز وجود دارد که در آن می توانید عبور کنید. این ساختمان بعد از بازسازی به موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی تبدیل شد و نمایشگاه صنایع دستی از مناطق چهارمحال و بختیاری مانند قالیم، احساس، ججیم (فرش راه راه بافته شده با نخ های رنگی و نازک)، کتام (نوع خاصی از مورب) و متوقف کردن قفل.

 

همچنین ببینید

چهار محال و بختیاری -04

سهم