دره داماش

دره داماش (سیهو) در کوههای منطقه هماگ ، در شمال شهر بندرعباس (منطقه هرمزگان) قرار دارد.

دره رودخانه داماش یا جماش که در ارتفاع 3267 متر از سطح دریا واقع شده است یکی از جاذبه های طبیعی منطقه است. این رودخانه که در کوههای هماگ سرچشمه می گیرد ، (زنجیره زاگرس) پس از پیوستن به برخی از شاخه های یک قایقران کوچک به نام جلابی ، وارد خلیج فارس می شود.

این منطقه با آب و هوای معتدل و مرطوب مشخص می شود که در تابستان معتدل و گرم در بهار ، پاییز و زمستان است. از ارتفاعات این دره می توانید دریا بی حد و حصر خلیج فارس را تحسین کنید و از منظره غروب خورشید لذت ببرید.

سهم
دستهبندی نشده