همام گپ

حمام گپ در شهر بندرعباس (منطقه هرمزگان) واقع شده است و احتمالاً قدمت آن به آغاز دوره قاجار یا قبل از آن باز می گردد. در دوره سلطنت سلطنت دوم سلسله پهلوی مجهز و تا پایان دهه پنجاه مجهز به بهره برداری رسید.

حمام باستانی گپ به دلیل نزدیکی به ساحل دریا و رطوبت زیاد و آب زیرزمینی ، نیمه زیر زمین ساخته شده است و این به نفع کاهش انتقال حرارت انجام می شود.

در ساخت حامی بزرگ که با نام شکاف نیز شناخته می شود ، در دهه گذشته از سنگ ، آجر بهمراه ملات سیمانی ، گچ و سیمان استفاده شده است. این حمام دارای دو بخش است ، یک نر و یک ماده ، راهروها و هشتی های متعدد که مانع عبور گرما می شوند و نور داخلی توسط برخی از چراغ های روشن تهیه شده است.

سهم
دستهبندی نشده