قلعه هرمز

قلعه هرمز در جزیره همگون (منطقه هرمزگان) واقع شده است و یادگار 1507 و دوره حکومت پرتغال در سواحل و جزایر خلیج فارس است.

بنای قدرتمند قلعه هرمز یا پرتغالی ها که در کنار دریا واقع شده و دارای 20 هزار متر مربع مساحت است (که از این تعداد 15 هزار نفر باقی مانده است) دارای یک شکل چند جانبه نامنظم است.

ارتفاع دیوارهای آن و برخی برجها 14 متر است. این قلعه از ملات سنگی و بتونی ساخته شده است و اتاق ها و ویرانه هایی که هنوز ایستاده اند عبارتند از: برج مراقبت ، فروشگاه های اسلحه ، مخزن بزرگ ، سربازخانه ، زندان ، کلیسا ، مرکز فرماندهی ، تالار اصلی و دو توپ بزرگ زنگ زده در حیاط نیم دایره ای.

امروز این قلعه نمادی از استعمار بلکه شهامت نشان داده شده توسط سربازان شجاع ایرانی در آزادسازی جزیره هرمز است.

سهم
دستهبندی نشده