شهر باستانی کنگ

شهر باستانی کنگ

شهر باستانی کنگ در شهر بندرگاه همگانی (منطقه هرمزگان) واقع شده و به سه هزار سال پیش باز می گردد. هیچ اطلاعات دقیقی در مورد گذشته اش وجود ندارد از آن، که به احتمال زیاد به دلیل آتش سوزی یا زلزله به خاک سپرده شد، ویرانی ها باقی مانده است.

در بندر بسیار گونگ، جاذبه های گردشگری مختلف می توان از جمله: خانه های تاریخی 280، برج های تهویه 320، قلعه Lashtan، موزه ی انسان شناسی، موزه ی خصوصی محمد ابراهیمی، مجسمه ی شگفت انگیز (نوع قایق) در مس، قلعه پرتغالی، خانه گلبتان، برج دایره، حوضه پنجه، حوضه دورا دوولات، جنگل های حفاظت شده آکاسیا تریتیلیس (چتر) و غیره ...

سهم
دستهبندی نشده