قلعه هزاره

قلعه حصار

قلعه حصار در شهر میناب (منطقه هرمزگان) واقع شده است و از هزاره اول سال 1380 آغاز شده است. ساختمان تاریخی قلعه Hezraih یا Bibi Minu (مردم محلی متقاعد شده اند که در گذشته دو خواهر به نام Bibi Minu و Bibi Nazanin ساخته شده است شهر و در این قلعه زندگی کرد)، در آجرهای خام و گلدان، دارای عملکرد دفاعی و نظامی بود.

این مکان از دوره هخامنشی و ایلخانی برای اهداف دولتی استفاده شده و این کار تا زمان صفوی ادامه یافت. قلعه تا آخر دوره قاجارو، مرکز حکومت محلی بود و یک گراند در اطرافش گداخته شده بود.

در آن زمان، یکصد سرباز مسلح در قلعه سکونت داشتند و از آن حفاظت می کردند. به نظر می رسد که در گذشته در این منطقه دو قلعه وجود داشت که یکی از آنها خراب شده است.

سهم
دستهبندی نشده