معبد میترا

معبد میترا

معبد میترا در جزیره قشم (منطقه هرمزگان) واقع شده و به قرون وسطی میرسد. با معماری حک شده به سنگ، آن را در قلب یک رشته کوه در امتداد مسیر باستان شناسی کرباس / Xorbaz قرار گرفته است.

دسترسی به این محیط سنگی امکان پذیر است از طریق دهانه هایی مانند غار که تعداد آنها برابر با 9 در سه ردیف است. در ردیف بالا شش، در لبه مرکز دو و در پایین یک وجود دارد.

در پشت این دهانه ها ، در قلب سنگ و سنگ ، اتاقی با سطح 25 متر مربع و 70/2 متر ارتفاع حفر شده است که سقف آن صاف است. به گفته برخی از محققان ، مجموعه این غارهای دست ساز حفره دار با دالانهای باریک بهم پیوسته ، تالارها ، اتاقها ، چشمه ها و روزنه ها ، مکانهای پرستش پیروان میترائیسم یا جایی بود که Ānāhitā (الهه آب) ) ، در حالی که بعضی از آنها پناهگاه دام یا سرپناه برای افراد درمانده بود.

سهم
دستهبندی نشده