پل لاتیدان

پل لاتیدان در نزدیکی روستای کلماتالی (لاتیدان) و در رودخانه کوول ، در غرب شهر بندرعباس (منطقه هرمزگان) قرار دارد. این پل که در زمان سلطنت شاه عباس بزرگ و در زمان ساخت جاده کاروان ساخته شده بود ، نقش مهمی در حمل و نقل و انتقال شبه نظامیان و تجهیزات برای رهایی منطقه خلیج فارس از پرتغالی ها داشت.

پل باستانی لاتیدان (پل كول) سالها در زیر زمین دفن شد تا اینكه در سال 1993 سیل باقیمانده خود را بازگرداند. این سنگ از سنگهای خشن تشکیل شده است که ملات به هم وصل می شوند.

در زمان ساخت حدود 233 دهانه داشت (امروز تنها 33 مورد از آن دست نخورده است) و طول آن تقریباً 1000 متر بود که آن را به یکی از طولانی ترین پل های باستانی کشور تبدیل کرده است. عرض آن به دلیل طولانی بودن در قسمت های مختلف متغیر است.

کانال ها بین دهانه ها در دو طبقه ساخته شده اند و سطح این پل از سنگ های مسطح ساخته شده است.

سهم
دستهبندی نشده