مجتمع تجاری تاریخی یزد

مجتمع تجاری تاریخی یزد

مجتمع تاریخی بازارهای یزد به وسیله ساخت یک جاده به نصف تقسیم شد. قدیمی ترین بخش بازار یزد به قرن 15 میلادی می رسد و بخشی از مجتمع تاریخی امیر چخماق است. در داخل بازار، تعدادی از آزمایشگاه های مورد استفاده برای پردازش برخی از کالاها وجود دارد که می توان از آزمایشگاه خرد کردن (که در آن برگ های طبیعی حنا روی زمین قرار می گیرند)، آزمایشگاه کوره (که در آن دانه دانه کنجد و تبدیل به یک دسر به نام هلوا، شبیه به نوگو نرم) و آزمایشگاه رنگرزی (که در آن الیاف پنبه و پشم با رنگ های طبیعی مخلوط می شوند). هر یک از این آزمایشگاه ها بر اساس نیازهای خاص فعالیت های آن طراحی شده است.

سهم
دستهبندی نشده