خانه عرب

خانه عرب

این مجموعه از دو ساختمان است ، یکی بزرگ و دیگری کوچکتر که در منطقه "سرقدمگاه" فهادان ، نزدیک مسجد "چهل مهراب" (از چهل محراب) واقع شده است و ...

سهم
دستهبندی نشده