آتشکده زرتشتیان یزد

معبد آتش زرتشتی یزد

ساخت و ساز "معبد آتش از زرتشتیان"، همچنین معروف با نام" آتش ورهرام از یزد"، در ماه اکتبر 1934، با وجوه متحدان متحد هندئی Anjoman Parsian، در زمین های ویژه اهدا شد. بر طبق برخی از داستان ها، آتش سوزی در این معبد بیش از 1515 سال در معبد آتش ناهید پارس محافظت شد، بعدا به محل منتقل شد و تا به حال هیچگاه خاموش نشده است. مراسم مذهبی، جشن و جلسات زرتشتیان یزد در این معبد اتفاق می افتد

 

سهم
دستهبندی نشده