امیر چخماق

امیر چخماق

مجموعه میدان امیر چخماق در شهر یزد (منطقه‌ای با همین نام) واقع شده است و ساخت آن به قرن نهم هجری قمری برمی گردد. در زمان سلطنت تیموریان ، در دوره صفویه و قاجارو و پس از آن نیز دچار تغییر و بازسازی شد.

این، به عنوان یکی از مهمترین مجتمع های تاریخی و گردشگری، در مرکز تاریخی شهر قرار دارد و شامل: مسجد امیر چخماق (قدیمی ترین ساختمان در میدان)، که همچنین به عنوان مسجد جامع نو یا مسجد دهوک شناخته می شود، بازار حجابی قنبر، tekkye امیر چخماق، دو مخزن بنام پانج بدقیر (پنج برج هوابرد) (Seti Fateemeh)، tekkye یا حجی قنبر، سیتی فاطمه خاتون (همسر امیر چخماق)، خالق مسجد و میدان) و مجتمع سحر بن علی (مأموریت و مسجد).

همچنین در این میدان دیگر ساختمان ها مانند حمام و کاروانسرای بفتی، کاروانسای شانبان، استخر در مقابل tekkye امیر چخماق با مجسمه های مس و در سال های اخیر نیز مقبره از هشت شهید ناشناخته ایران-عراق جنگ تحمیلی به این مجموعه اضافه شده است.

یکی از جاذبه های مشهور میدان امیر چخماق و یا به عنوان محلی می گوید، میر چخماق یا میر چامهق، حضور کف خرمایی (تابوت بزرگ چوبی) باستان به سال های 450 در بخش شرقی است که به نام کف نخل حیدری شناخته می شود.

 

 

سهم
دستهبندی نشده