کاسا لاری

کاسا لاری

این ساختمان در 1869 ساخته شده است. مالک آن حاجیه محمد ابراهیم لاری بود. درب ها، پنجره ها، orosi (یک نوع پنجره معماری فارسی) و اتاق های رنگی یا تزئینی بر اساس تکنیک آین کری (NdT: تزئینات ساخته شده از صدها قطعه آینه که شکل هندسی یا طبیعی را تشکیل می دهند مانند گل، و غیره) نمونه ای از دکوراسیون خانه های مشهور یزد قرن نوزدهم است.

سهم
دستهبندی نشده