گنبد علی

گنبد علي در آبارک

گنبد علی، در نزدیکی شهر Abarqu، واقع در بالای دیوار سنگی، در نزدیکی جاده یزد-ابارق واقع شده است. گنبد آن که به سال 1056 می آید، با سنگ های کوره های Saruj ساخته شده است و بر روی یک برج که دارای طرح هشت ضلعی است، در داخل و خارج است.

سهم
دستهبندی نشده