کاروانسرای خارگشی

کاروانسرای خارگوشی

کاروانسرای خارگوشی ، از دوران شاه عباس ، حاکم صفوی ، در نزدیکی ایران واقع شده است کف دست از گاوخونی (در نزدیکی روستای عقدا) در امتداد جاده باستانی غیر موتوری.
در سواحل شرقی و جنوبی غار قوخونی، منطقه بیابانی خرگوشی است که از آن به عنوان کاروانسرای نامگذاری شده است. این ساختمان در 60 کیلومتر از آقدا و 120 کیلومتر از نودوشان واقع شده است.
کاروانسرا از سنگ و آجر ساخته شده است ، به ابعاد 80 × 80 متر و بسیاری از قسمت های آن تخریب شده است.

سهم
دستهبندی نشده