کاروانسرای زین الدین

کاروانسرای زندالدین

کاروانسرای زین الدین در کیلومتر 60 جاده فعلی بین یزد و کرمان واقع شده است. بنا به الگویی که در بین کاروانسراهای ایرانی بسیار رایج است ، دارای یک شکل دایره‌ای با پنج برج است. ساختمان آجری است. اتاق ها ، غرفه های بقیه مسافران ، اتاق سلطنتی ، پایدار شترها و برج بادی فضاهای داخلی کاروانسراها را تشکیل می دهد که در سالهای اخیر احیا شده است. چهره های 1 ، 5 و 12 در طراحی معماری فضاهای کاروانسرای زین الدین مورد توجه قرار گرفته است ، چهره هایی که در دکترین شیعه از عزت و تقدس بسیار خوبی برخوردار هستند. یک چاپارخانه (ایستگاه پست) ، چشمه ای کوچک و فضای باریک درختی کاروانسرای آن را احاطه کرده است. با توجه به موقعیت مکانی عالی و کیفیت مناسب ساختمان ، برنامه هایی برای تبدیل آن به هتل مدرن آماده شده است.
سهم
دستهبندی نشده