خراسان شمالي
شمال خراسان
منطقه خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع شده و از لحاظ جغرافیایی با دو محدوده کوه محاصره شده است: کپه داغ به شمال و ادامه کوه های البرز، که به نام آلا داغ، به جنوب است. به طور کلی این منطقه کوهستانی با دشتهای حاصلخیز در کوهستان است که شرایط مطلوب برای کشاورزی و گاوداری را تعیین می کند. پایتخت این منطقه شهر بجنورد است و مراکز عمده جمعیت عبارتند از: شیران و اصفهان.

جاذبه های خراسان شمالی

سهم
دستهبندی نشده