سیستم هیدرولیک شوشتر

سیستم هیدرولیک شوشتر

سیستم هیدرولیک شوشتر در شهر همگانی (منطقه خوزستان) قرار دارد و از دوره ای به شمار می رود هخامنشی تا ساسانیان این سازه های باستانی مهم ترین کار معماری و مهم ترین سیستم هیدرولیک سنتی و دست ساز در جهان با عملیات استثنایی محسوب می شوند. کل پلهای، سدها، میلزهای بادی، آبشارها، کانال ها و تونل های بزرگ که با هم کار می کنند، تشکیل می دهند. آنها برای هدایت و استفاده بیشتر از آب ساخته شده بودند.

این سیستم پیچیده و هوشمند برای آبیاری مناطق کشاورزی و مصرف آب استفاده می شود. یکی از مهمترین اجزاء این سازه ها توسط کانال های زیرزمینی تشکیل شده و با دست انجام می شود که عملکرد انتقال آب به قسمت های مختلف را انجام می دهد.

سازه های باستانی بند میزان، کلاه فرهنگی، رودخانه حک شده Gar Gar، Polband Gar Gar، مجموعه ای از آبشارها و آبراهه ها، Band-e Borj Ayar و محل عبادت ساب 'در، بند مونی بازن شوشتر (باند خدا آپرین)، قلعه سالاسل، کانال داریون، پلبند شادوروان، بند خیک، پل لشکر، پل شهید علی و بند شاربدار در سال 2009 همه با هم با نام "سیستم هیدرولیک تاریخی شوشتر" در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.

سهم
دسته بندی نشده