گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه

منطقه باستان شناسی سلطانیه در چهل و سوم کیلومتری جاده قرار دارد زنجانگروه خدایا گنبد سلطانیه چهارده و هشت و نیم متر است و متعلق به آن زمان است حد khanide و این نه سال، از 704 به 713 مصر قمری، به منظور سلطان محمد خدابنده اولیاجوتو به منظور تبدیل شدن به مقبره او ساخته شد. این کار بزرگترین گنبد در ایران و سومین ساختمان تاریخی با گنبدهای در جهان است، پس از گنبد سانتا ماریا فیور در ایتالیا و گنبد حجیه سوفیا در ترکیه. گنبد سلطانیه به عنوان پنجمین بنای یادبود در ایران محسوب می شود.

سهم
دسته بندی نشده