لرستان
لرستان
منطقه لرستان یک منطقه کوهستانی است که دارای دره های متعدد آبرفتی و چندین دشت است و در مناطق غربی ایران واقع شده است. پایتخت منطقه لرستان شهر خرم آباد است و سایر مراکز اصلی شهری عبارتند از: بروجرد، علی گودرز، دورود، کوهدشت، عسنا، دلفان، سلسله و پل درخت.

جاذبه ها

تصویری

سهم
دستهبندی نشده