کرمانشاه
منطقه کرمانشاه
منطقه کرمانشاه در سرزمین های غربی ایران قرار دارد و بیشترین سطح آن در دامنه کوه زاگرس قرار دارد.
پایتخت منطقه ای شهر کرمانشاه است و سایر مراکز اصلی شهری عبارتند از: اسلام آباد غربی، پائ، سارل الزهاف، قصر شیرین، کانگور و گیلان غار.

جاذبه های کرمانشاه

سهم
  • 21
    سهام
دستهبندی نشده