دوره جدید زبان فارسی آغاز می شود

دوره موفقیت آمیز زبان فارسی 45 ° را با موفقیت آغاز کنید.

دوره جدید زبان فارسی پس از تعطیلات تابستان و با آغاز سال تحصیلی درهای خود را باز می کند و فعالیت های آموزشی خود را از سر می گیرد.

دوره جدید ، فعالیت های خود را با ارائه فرصتی برای یادگیری زبان و ادبیات فارسی آغاز کرد. مدیر موسسه در سخنرانی خوش آمد گویی خود به دانشجویان در افتتاحیه این دوره می گوید ، موسسه ما بیست سال است که دوره را سازماندهی می کند. دکتر قلی ، مدیر این موسسه ، استقبال مردم را تنها دلیلی که این موسسه را به انجام پروژه دوره تشویق می کند ، تشخیص می دهد. در میان فعالیتهای مختلف م Instituteسسه فرهنگی ، اجرای آموزش زبان از مهمترین فعالیتهاست.


سهم
  • 31
    سهام