روز ملی معروفیت سعدی رازی

انجام وبینار شبی با سعدی شیرازی

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، در جریان مجموعه برنامه های 160 سال روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا ، از ساعت 19 چهارشنبه 1 ادیبهشت ماه 1400 وبیناری را به مناسبت روز ملی گرامیداشت سعدی شیرازی (اول اردیبهشت ماه) با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و پروفسور Daniela Meneghini و Domenico Ingenito اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های Cà Foscari و UCLA می تواند انجام دهد. برای اتصال به صفحه نمایش اینجا کلیک کنید 

سعدی (1184 - 1291)

 

سهم