خدمات رونمایی برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 استاندارد

  برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه با حضور نویسنده آن در شهر رم رونمایی خواهد شد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، بامزه ماسه ایتالیایی مطالعات شرق میانه و دور ، از ساعت 17 روز چهارشنبه 20 نوامبر 2019 م. (29 آبان ماه 1398) جلسه رونمایی داستان بلند "سفر به گرای 270 درجه" تألیف احمد دهقان را ، با حضور این نویسنده ، در محل سالن Spinelli عمارت Baleans شهر رم ، به نشانی Corso Vittorio Emanuele II ، 244 را انجام می دهد.

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، این کتاب که اثر خود را از ادبیات جنگ تمحلی است ؛ که به زبان ایتالیایی ترجمه گردیده را ، در سال 2018 م. در قالب طرح حمایت از ترجمه فارسی ، توسط انتشارات Jouvence منتشر شده است.

در نشست رونمایی این کتاب که Antonello Sachetti (روزنامه نگار و نویسنده) جلسه گردان آن خواهد بود؛ علاوه بر مؤلف کتاب؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ میشل Marelli مترجم کتاب؛ لیلا کرمی؛ و فرانکو Recanatesi به عنوان سخنران حضور خواهند داشت .

سهم