نمایش تصاویر رقم اندیشانه در صحنه هنری تصاویر خیال ایتالیا

نمایش تصاویر رقم اندیشانه در صحنه هنری تصاویر خیال ایتالیا

تصاویر نمونه کارهای سارا توانا در حد هنری تصاویر خیال به نمایش شدید

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، در جریان برگزاری 37 امین دوره جشنواره هنری "تصویر خیال" ؛ که از 4 آبان لغایت 27 بهمن ماه 1398 در شهر ”سارمِدِه” (Sarmede) ایتالیا می تواند انجام شود ؛ نمایشگاه منتخبی از نظر حجم سارا توانا نیز برپا می شود. این هنرمند با حیواناتی که توسط خمیر کاغذ به آن حجم بخشیده ، در این جشنواره حضور یاته است.

جشنواره "تصاویر خیال" با حضور هنرمندانی از اقصی نقاط جهان ؛ در بخش های مختلف نظریه رونمایی از کتب تصویرگری شده ؛ نمایشگاه برپایی تصویرگری ؛ حجم ؛ و… با موضوعات تخیلی ؛ برگزاری جلسه و فروشگاه های آموزشی برگزار می شود.

سهم