طرح پیشنهادی مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

مدلرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان محدود در شهر دو

از ساعت 10 روز جمعه 19 مهر 1398 نشست مطبوعات خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا" ؛ و نامگذاری متقابل خیابان در دو شهر ، در محل سالن اجتماعات شهرداری "ماترا" آغاز شد. اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ حسین کشیری و حمیدرضا موحدی زاده به نمایندگی از شهرداری و شورای شهر مشهد ؛ "روجِری" شهردار "ماترا" ؛ "دِآندره آ" معاون فرهنگی شهردار "ماترا" ؛ "پاسکواله دوریا" محقق و روزنامه نگار؛ و "آنتونیو کورادو" مدیر مؤسسه فرهنگی "آبروتزو اَوِنتورا" سخنرانان این نشست بودند.

این نشست مطبوعاتی ؛ به معرفی مجموعه برنامه های فرهنگی با عنوان "از مشهد تا ماترا" ؛ مشتری در نمایشگاه نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهر مشهد ؛ همایش ؛ انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا" ؛ نامگذاری خیابانی به نام "خراسان" در شهر "ماترا" ؛ نصب سردیس فردوسی در این خیابان ؛ و نامگذاری خیابانی به نام "ماترا" در شهر توس اختصاص داده شد ؛ که به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" ؛ به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. برگزار شد.

- و در طی مراسمی ؛ با نصب پلاک ؛ این خیابان رسما به نام "خراسان" نامگذاری شد ؛ تا مساعی رایزنی فرهنگی ایران ؛ در تحقق رخدادی کم در ایتالیا ؛ که واپسین مورد تحقق آن بیش از 4 دهه پیش راجع بود ؛ به نتیجه نهایی و شایسته ماه ها رایزنی نایل شد.

با دعوت رسمی شهردار مشهد از همتای ماترایی خود ؛ پیمان خواهر خواندگی دو شهر توس و "ماترا" در جریان سفر هیأت ایتالیایی به مشهد منعقد گردیده ؛ و پس از وصول سردیس فردوسی ؛ و آماده سازی پایه آن در خیابان خراسان شهر "ماترا" ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به این شهر سفر کرد ؛ و در طی مراسمی در حضور شهردار "ماترا" ؛ این سردیس نیز نصب خواهد شد.


سهم