سبک زندگی

فرهنگ ایران یکی از قدیمی ترین خاورمیانه است. ایران به لطف موقعیت ژئوپلیتیکی و فرهنگی غالب خود در جهان ، مستقیماً تحت تأثیر فرهنگ ها و مردمان دوردست مانند ایتالیا ، مقدونیه و یونان در غرب ، روسیه در شمال ، شبه جزیره عربستان در جنوب و آسیای جنوبی و شرقی به شرق.

سهم
دسته بندی نشده